Omgevingswet training & advies

Door de Omgevingswet gaan er veel regels op milieugebied veranderen. Vanuit onze achtergrond als specialist bij de InfoMil (luchtemissie) helpdesk, vergunningverlener & handhaver bij milieudiensten begeleiden wij veel Omgevingsdiensten met training en advies binnen de volgende gebieden:

  • Afvalstoffen: wat blijft in de Wm, wat komt in het BAL en het omgevingsplan, hoe werkt het BAL en wat is de relatie met het LAP?
  • Industriële emissies: inrichting vs milieubelastende activiteit, hoe werkt het BAL, wat regelt het BKL hoe rekenen aan industriële emissies en ZZS?
  • Externe veiligheid: wat verandert er onder de Omgevingswet?
  • Geur: lokale problemen lokaal regelen, van landelijke regels naar het Omgevingsplan.
Voor meer informatie:

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro