ZZS regels voor luchtemissies in het Activiteitenbesluit

Sinds de opname van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit zijn er nauwelijks nog vergunningen met luchtvoorschriften nodig en is toezicht ingewikkelder geworden. Ook de recente introductie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met een koppeling met REACH heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.

Industriële luchtemissies zijn voor alle bedrijven vrijwel geheel geregeld via het Activiteitenbesluit. Dit geldt niet alleen voor de emissiegrenswaarden maar ook de verplichtingen van bedrijven om zelf emissies te controleren/ monitoren, en wanneer sprake is van ZZS, deze te minimaliseren. Alleen bedrijven waarvoor relevante BBT conclusies zijn opgesteld op EU niveau houden nog bepaalde details in de vergunning. Voor zowel bedrijven als overheden is het vaak niet helder wat de wijzigingen inhouden. Wat zijn nu ZZS? Welke emissie-eisen gelden er? Is dit BBT? Hoe metingen afdwingen?

Als lucht, NeR en REACH specialist (voorheen bij InfoMil) beantwoorden wij dergelijke vragen via bijvoorbeeld:
Zie voor meer informatie onze industriële luchtemissie projecten of bel: 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro