Training industriële luchtemissies in de Omgevingswet

Industriële luchtemissies zijn voor alle bedrijven vrijwel geheel geregeld in het Activiteitenbesluit en zometeen het BAL. Dit voor zowel grenswaarden als de monitoringsverplichting. Voor bedrijven en bevoegde gezagen is er veel veranderd.
NeR
Als voormalig vergunningverlener & handhaver en luchtspecialist bij InfoMil hebben wij een cursus industriële luchtemissies ontwikkeld. De training geeft invulling aan Wabo kwaliteitscriteria en wordt meestal gesplits in 1 dag basis (meldingsplichtige bedrijven) en 1 dag verdieping (vergunningsplichtige bedrijven). Centraal staat de opname van de NeR in algemene regels:
Download de brochure,en/ of boek een (in-company) training.
Zie onze referenties en/ of kosten & werkwijze. Zie overige trainingen.

Interesse of boeken? gebruik het vragenformulier, bel 030-6346202 of
Via de OFGV wordt de training ook voor losse inschrijvingen gegeven, zie ODNL/ OFGV.

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro