Praktische trainingen REACH, CLP & industriële emissies

Chemicaliënwetgeving zoals REACH raakt vrijwel alle bedrijven omdat niet alleen handel is geregeld maar ook gebruik van stoffen/ mengsels en zelfs het maken of leveren van voorwerpen. Veel met name MKB bedrijven hebben nog niet scherp wat deze wetgeving voor hen betekent en hoe ze hier mee moeten omgaan. Ook regels rondom luchtemissies zijn de laatste jaren gewijzigd en roepen bij veel bevoegde gezagen vragen op.

GHS
Als voormalig specialist van de REACH & CLP en InfoMil helpdesk organiseren we veel kleinschalige & betaalbare praktijktrainingen (volg de links voor meer informatie en de brochures). De volgende trainingen zijn:
*Waardering (Hobéon SKO AH / VK punt)
**Alleen in-company of via de ODNL/ OFGV.

Direct inschrijven kan eenvoudig via onze website. Zie onze ervaringsprojecten, testimonials en Kosten & werkwijze.
In geval van vragen of interesse gebruik ons vragenformulier, bel: 030-6346202, of

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro